Voordracht nieuwe predikant 29 november 2020

De kerkdienst in de Grote Kerk zal worden voorgegaan door ds. Marius Braamse, aanvang om 10.00 uur.

Na afloop van de dienst is er gemeenteoverleg over de voordracht van de kerkenraad van de nieuw te beroepen predikant!

U bent hierbij van harte welkom.

De kerkenraad.