Actie Kerkbalans 2021 – Vrijwillige bijdrage

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.

Omzien naar elkaar betekent elkaar zien door de ogen van God. Ik steun Actie Kerkbalans om dit ook financieel mogelijk te maken.
Dominee René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland

Inspirerende vieringen en gastvrijheid

Deze veranderende tijden waarin we niet of beperkt samen kunnen komen, vragen om nieuwe middelen, zoals livestreams, en ook nieuwe vormen. Een livestream is openbaar: iedereen kan meekijken. Willen wij niet alleen elkaar bemoedigen, helpen en voor elkaar zorgen, maar er ook voor de ander zijn, dan is het handig te begrijpen waar die ander mee zit en in welke taal wij die ander kunnen bereiken. Onze gemeenschap kan daarmee bijdragen aan het welzijn voor iedereen, van jong tot oud: wij zijn open, dienstbaar en inspirerend voor iedereen.

Vernieuwing – een nieuwe predikant

Een nieuwe predikant geeft een nieuwe wind. Hoewel we altijd hebben aangegeven dat we de predikantsplaats willen behouden, kunnen we ook onze gebouwen in deze veranderende tijden opnieuw openstellen. Hierover kunt u meer lezen elders in dit blad. Wilt u ook dat onze kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat, tijdens en na corona? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

Zoals we met ons geloof en onze beschikbare talenten bijdragen aan het leven van de Kerk, is het tevens onze roeping om van onze financiële middelen te delen met de gemeenschap van de Kerk. Actie Kerkbalans nodigt ons daartoe uit.
Bisschop Hans van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Geef slim

Uw bijdrage is aftrekbaar voor belastingen. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken en krijgt u van de belastingdienst terug. U leest hierover alles op kerkbalans.nl of bij de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Wilt u hiervan gebruik maken, vraag dit bij mij aan.

Als u een bedrag overboekt, wilt u dat doen naar NL76 RABO 0356 9556 80 met vermelding van ‘Vrijwillige bijdrage 2021’. Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,
Namens de Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Graft – De Rijp
Wout Hofman, penningmeester (wouthofman@quicknet.nl).