Het Kontakt december 2020-januari 2021

In deze ‘anders-dan-normale’ decembermaand ontvangt u het Kerstnummer van Het Kontakt digitaal en kunt u het heugelijke nieuws lezen dat er een nieuwe predikant is gevonden en dat de pastorie in de Keizerbuurt, naar verwachting, eind februari 2021 weer bewoond zal zijn!

De corona-restricties hebben het vinden en benoemen van een nieuwe voorganger niet belemmerd, maar wellicht versneld doordat er opgenomen kerkdiensten door de beroepingscommissie thuis digitaal konden worden bekeken, wat veel tijd heeft bespaard.

In de Grote Kerk in De Rijp worden nu ook bijzondere diensten opgenomen en uitgezonden. Er is achter de schermen hard gewerkt om dit te verwezenlijken en het is fijn dat bijvoorbeeld een kerstviering ook thuis bekeken kan worden wanneer er (helaas) geen plaats genoeg is in de ‘herberg’. In de Uitkomst staat wekelijks te lezen wanneer aanmelding voor een dienst nodig is.

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe en daarnaast vooral: gezegende feestdagen!

Trijnie de Rooij

Lees hier Het Kontakt december 2020 – januari 2021(pdf)