Privacy Statement & Cookie Beleid

Het bestuur van de Protestantse gemeente te Graft – De Rijp is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De Functionaris Gegevensbescherming van de Protestantse gemeente te Graft – De Rijp is bereikbaar via de contactpagina (stuur een bericht via het formulier).

In het kort

We hebben deze privacyverklaring opgesteld om onze en jouw privacy te waarborgen. Op deze pagina vindt je meer informatie over het verzamelen en verspreiden van informatie voor de website van de Protestantse gemeente te Graft – De Rijp.

Informatie automatisch vastgelegd

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies uit- en inschakelen

Deze site maakt ook gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig om de website te laten werken. Een voorbeeld van een functionele cookie is het opslaan van de producten die de bezoeker in het winkelmandje plaatst. Ook als je ‘ingelogd blijven’ aanvinkt bij het inloggen, worden cookies geplaatst. Bij een later bezoek word je dan automatisch ingelogd, wat voor veel gebruikers erg prettig werkt. Deze voorbeelden vallen in de categorie functionele cookies. Het plaatsen van functionele cookies is wettelijk toegestaan. Deze kunnen niet uitgeschakeld worden, omdat anders de website niet werkt.

Externe links

Deze site bevat links naar andere sites. De Protestantse gemeente te Graft – De Rijp is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van dergelijke websites.

Persoonlijke informatie

Wanneer je een vraag achterlaat, vraagt de Protestantse gemeente te Graft – De Rijp om jouw naam en e-mailadres zodat we kunnen reageren op je bericht. Jouw persoonlijke informatie zal voor geen enkel doel aan iemand worden doorgestuurd.

Veiligheid

Deze site heeft beveiligingsmaatregelen om verlies, misbruik en wijziging van de informatie onder de controle van de Protestantse gemeente te Graft – De Rijp te beschermen.

Contact opnemen met ons

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, de praktijken van deze site of hoe jouw informatie op deze website wordt gebruikt, kun je contact opnemen met de Protestantse gemeente te Graft – De Rijp door een e-mail te sturen naar Wim Timmerman via: ellywim.timmerman@quicknet.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Protestantse gemeente te Graft – De Rijp verwerkt je persoonsgegevens als je lid bent van de gemeenschap en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kerken Graft De Rijp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je als lid van onze kerkgemeenschap te registreren
  • Je te kunnen bellen of e-mailen of schrijven indien dit nodig is als lid van onze kerkgemeenschap

Geautomatiseerde besluitvorming

De Protestantse gemeente te Graft – De Rijp maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, bijvoorbeeld, door je kredietwaardigheid aan te tasten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Protestantse gemeente te Graft – De Rijp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hieronder vind u een lijst met wettelijke bewaartermijnen die vastgesteld zijn door de Belastingdienst voor de volgende persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Gegevens van onroerende zaken en rechten op onroerende zaken 10 jaar Wettelijke verplichting
Basisgegevens als het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, voorraadadministratie, in- en verkoopadministratie en loonadministratie 7 jaar Wettelijke verplichting
E-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering 7 jaar Wettelijke verplichting
loonbelastingverklaringen of formulieren met de gegevens voor de loonheffingen, kopieën van het identiteitsbewijs en kopieën van beschikkingen of verklaringen die je van je werknemer hebt gekregen 5 jaar Wettelijke verplichting

Bron: Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Protestantse gemeente te Graft – De Rijp verstrekt uitsluitend aan derden en alleen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van de Protestantse gemeente te Graft – De Rijp gebruikt alleen technische en functionele cookies. Voor het plaatsen ervan is geen toestemming vereist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Protestantse gemeente te Graft – De Rijp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op deze website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

De Protestantse gemeente te Graft – De Rijp wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Protestantse gemeente te Graft – De Rijp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Hartelijk dank,

Het Bestuur
Protestantse gemeente te Graft – De Rijp