Skip to content

Graft De Rijp Onze Kerken

Verhuur gebouw
Adres: Grote Dam, 1483 BK, De Rijp
Contactpersoon: Jaap Klaver
E-mail: info@dagjederijp.nl
Telefoon: 0299-676987 / 06-53317609

Rondleiding gebouw
Contactpersoon: Joke Landman
E-mail: joke.landman@xs4all.nl
Telefoon: 0299-671778

Grote kerk De Rijp

kerken graft de rijp interieur
kerken westgraftdijk

Protestantse kerk West Graftdijk

Verhuur gebouw:
Adres: Graftdijkplein 3, 1486 ML West-Graftdijk
Contactpersoon: Kees Oud
E-mail: keesoud@quicknet.nl

Coördinatie kosters:
Contactpersoon: Trijnie de Rooij
Email: trijniederooij@quicknet.nl

Donaties

Uw bijdragen zijn van harte welkom!

Diakonie: NL67 RABO 0373 7374 24, tnv diakonie Prot. Gem. Graft-De Rijp
Orgelfonds: NL76RABO0356955680, tnv orgelfonds
Kerkblad: NL45 RABO 0373 7374 32,  tnv Kerkblad Prot. Gem. Graft-De Rijp
Kerkrentmeesters: NL38INGB0000621785 t.n.v. kerkrentmeesters Prot. Gem. Graft-De Rijp
Of: NL76RABO0356955680 t.n.v. kerkrentmeesters Prot. Gem. Graft-De Rijp

ANBI Gegevens

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Graft-De Rijp. Dit heeft voor haar fiscale voordelen. Giften zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Download

Verklaring ANBI 2020

ANBI Kerkrentmeesters 2021