Eindejaarscollecte 2020

Het goede leven – leven in het perspectief van Gods en elkaars licht

December 2020

Wat is het goede leven? Het wordt al snel geassocieerd met welvaart, mindfulness en je fijn voelen. In de kerk en als christenen geloven we dat het goede leven alles met de bron die we liefde of God noemen te maken heeft. Liefde maakt het leven goed! Liefde verlicht ons leven – met al zijn vreugde en verdriet.

Juist in deze tijden hebben we elkaars liefde en begrip nodig. Dát alles geeft zin aan ons bestaan en maakt ons leven goed. Als kerk mogen we leven in dit perspectief van Gods licht en daarvan getuigen. We hopen dat het doorklinkt in onze activiteiten en ons inspireert om onze verantwoordelijkheid voor elkaar, en de mensen om ons heen, dichtbij en ver weg, op ons te nemen.

Ook in het komende jaar zijn er voor jong en oud allerlei activiteiten in onze gemeente: erediensten, gespreksgroepen, maaltijden, pastoraat, diaconaat en catechese. Activiteiten die toerusten, inspireren en bemoedigen tot navolging van Christus. We hopen ook weer snel een nieuwe predikant in ons midden te begroeten om ons te helpen, inspireren, een luisterend oor te geven en alles wat ons leven verlicht. Dankzij uw financiële bijdrage kunnen we dit doen. Daarom vragen we u aan het einde van het jaar om een extra gift.

Werkt u met ons mee om volgend jaar op de ingeslagen weg verder te gaan?

Wij hopen dat u ons financieel blijft ondersteunen, zowel leden als belangstellenden, om samen een bloeiende gemeenschap te vormen. Als u een bedrag overboekt, wilt u dat doen naar:

NL76 RABO 0356 9556 80
t.n.v. kerkrentmeesters Prot.Gem.Graft-De Rijp
o.v.v. Eindejaarscollecte 2020.

Namens de Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Graft – De Rijp

Wout Hofman, penningmeester (wouthofman@quicknet.nl).

Download de brief Eindejaarscollecte 2020 (pdf)