Het Kontakt jaargang 34 nr 3 Kerst 2021 – januari 2022

Het Kontakt. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Graft – De Rijp en Oost – / West – Graftdijk. Open, dienstbaar, inspirerend.

Dit blad is een tweemaandelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente Graft-De Rijp / Oost- en West-Graftdijk en wordt verspreid onder de leden en belangstellenden.

Hier te downloaden (pdf): Het Kontakt 34 nr 3 Kersteditie 2021.

De redactie is vrij om artikelen te wijzigen of niet te plaatsen. Voor de geplaatste artikelen zijn de personen verantwoordelijk die hun naam onder het artikel hebben geplaatst.

Vrijwillige bijdrage kerkblad Het Kontakt
In principe is het kerkblad gratis, echter een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de gemaakte kosten (€ 15,– per jaar), wordt zeer op prijs gesteld! Uw gift kunt u overmaken op:
Rekeningnummer NL45 RABO 03737 37432
t.n.v. Kerkblad Prot. Gem. Graft-De Rijp