Kerken graft de Rijp.
                    
De Protestantse Kerk in de dorpen De Rijp, Graft en Oost- en West-Graftdijk is overwegend vrijzinnig in haar geloofsbeleving.
Open, dienstbaar en inspirerend zijn onze sleutelwoorden. Dat betekent geen dogma┬┤s voor luisteraars, maar handreikingen voor een eigen invulling.
Wij nodigen u graag uit op onze site.
[SPIEGELS]Woede
Woede wordt vaak gezien als slecht.
Maar het verhaal van Kain en Abel vertelt wat er kan gebeuren als je alles onderdrukt.

Wij maken gebruik van:
 
ORGANISATIE
OrganisatieMeer informatie
 

Activiteiten, commissies en groepenMeer informatie
 

Namen en functiesMeer informatie
predikant, voorzitter en scriba, ouderlingen, kerkrentmeesters, diaconie.

Protestantse Kerk NederlandMeer informatie
 

Maatschappelijke stage: KerstprojectenMeer informatie
 

Maatschappelijke stage: Tentoonstelling makenMeer informatie
 

Maatschappelijke stage: RommelmarktMeer informatie
 

Maatschappelijke stage: Oogstmiddag voor kinderenMeer informatie
 

Belastingvoordelig bijdragenMeer informatie
 

Profiel
De Protestante kerkgemeente te Graft-De Rijp / Oost- en West-Graftdijk bestaat uit mensen die met elkaar delen dat ze op een of andere manier geraakt en geinspireerd zijn door hun relatie met God, de (bijzondere) mens Jezus, verhalen uit de Bijbel en/of door mensen uit de brede joods-christelijke traditie. Zij proberen dit in het dagelijks leven met woord en daad vorm te geven (Beleidsplan 2015-2020)